ผลงานนักเรียน
กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
เด็กหญิงกฤตยา ยอดเจริญ, เด็กหญิงรัตนฤดี สร้อยมี, เด็กหญิงสุภัชชา พุ่มมาลัย
รายละเอียดผลงาน
โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ กิจกรรม การแข่งขันขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 29-31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2560,23:41   อ่าน 57 ครั้ง